rss feeds

Hier vindt u de RSS-feed van tijdloos nu. RSS staat voor Really Simple Syndication. Met RSS kunt u ervoor zorgen dat telkens als er op tijdloos nu een nieuw artikel wordt toegevoegd aan de site over een nieuw boeiend onderwerp, u dat automatisch ontvangt. U hoeft dus niet telkens zelf te kijken of er nieuws is.

Om het recent geplaatste artikel te kunnen lezen en bekijken, heeft u een RSS-reader nodig. Voorheen kon dat allemaal alleen als u speciale programma's installeerde, maar met de komst van Internet Explorer 7, eind 2006, komen RSS feeds voor vrijwel iedereen op eenvoudige wijze beschikbaar. Met de RSS-reader en de RSS-feeds kunt u direct zien of er nieuwe informatie beschikbaar is.

Alle bezoekers kunnen gratis gebruikmaken van RSS, niet alleen abonnees. Het is volledig kosteloos en anoniem, u hoeft zelfs uw e-mailadres niet op te geven.

   
© 2006-2012 Copyright Michel Lafaille - alle rechten voorbehouden